Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000geomorfologický_celok863 SGWaAP
0.364hornatina1237 SGWaAP
0.393bradlové_pásmo954 SGWaAP
0.417vrchovina7363 SGWaAP
0.440geomorfologická1253 SGWaAP
0.459bukovský_vrch719 SGWaAP
0.460geomorfologické817 SGWaAP
0.462cerová_vrchovina915 SGWaAP
0.465záhorská_nížina1517 SGWaAP
0.465geomorfologický1578 SGWaAP
0.475flyš897 SGWaAP
0.476krupinská_planina619 SGWaAP
0.478Krupinský_planina650 SGWaAP
0.479Bukovský_vrch612 SGWaAP
0.480veľkoplošné_chránené500 SGWaAP
0.480sopečné_pohorie981 SGWaAP
0.487zníženina1120 SGWaAP
0.491flyšové_pásmo552 SGWaAP
0.498flyšové504 SGWaAP
0.500pahorkatina8841 SGWaAP