Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000geomorfologické817 SGWaAP
0.446geomorfologická1253 SGWaAP
0.460geomorfologický_celok863 SGWaAP
0.471geomorfologický1578 SGWaAP
0.494geomorfológia828 SGWaAP
0.510hydrologické696 SGWaAP
0.535flyšové_pásmo552 SGWaAP
0.536bradlové_pásmo954 SGWaAP
0.545hydrogeologický1952 SGWaAP
0.547hydrogeologická1033 SGWaAP
0.565geologické5233 SGWaAP
0.567tektonické614 SGWaAP
0.572kvartér649 SGWaAP
0.576flyšové504 SGWaAP
0.578georeliéf614 SGWaAP
0.589veľkoplošné_chránené500 SGWaAP
0.591flyšová604 SGWaAP
0.598cerová_vrchovina915 SGWaAP