Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000geograf3624 SGWaAP
0.435prírodovedec8436 SGWaAP
0.462polyhistor2337 SGWaAP
0.463botanik6233 SGWaAP
0.482orientalista946 SGWaAP
0.501historik117571 SGWaAP
0.519matematik19022 SGWaAP
0.525etnológ3267 SGWaAP
0.526geológ10731 SGWaAP
0.530jazykovedec12097 SGWaAP
0.530filozof66898 SGWaAP
0.531kartograf3014 SGWaAP
0.531bádateľ22622 SGWaAP
0.534lingvista3957 SGWaAP
0.543astronóm23359 SGWaAP
0.547etnograf3785 SGWaAP
0.552filológ2149 SGWaAP
0.555sociológ20622 SGWaAP
0.564antropológ5235 SGWaAP
0.566geofyzik714 SGWaAP
0.567publicista37739 SGWaAP
0.568biológ9375 SGWaAP
0.572historiograf453 SGWaAP
0.576mineralóg620 SGWaAP