Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000genocídny463 SGWaAP
0.501genocídna429 SGWaAP
0.521zločinný3119 SGWaAP
0.531zločinecký4740 SGWaAP
0.531sionistický2350 SGWaAP
0.552imperialistický1731 SGWaAP
0.553genocída23098 SGWaAP
0.571militantný4887 SGWaAP
0.578fašistický12968 SGWaAP
0.580neľudský6077 SGWaAP
0.582banditizmus470 SGWaAP
0.586boľševický4033 SGWaAP
0.589militaristický449 SGWaAP
0.591etnická_čistka3081 SGWaAP
0.602šovinistický986 SGWaAP
0.603diktátorský1622 SGWaAP
0.604obludný2821 SGWaAP
0.607podvratný723 SGWaAP
0.611zverský843 SGWaAP
0.613fašizujúci492 SGWaAP
0.614barbarský5561 SGWaAP