Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000genocídna429 SGWaAP
0.501genocídny463 SGWaAP
0.521militaristická594 SGWaAP
0.522etnická_čistka3081 SGWaAP
0.522genocída23098 SGWaAP
0.533zločinná1877 SGWaAP
0.538sionistická2063 SGWaAP
0.555imperialistická2821 SGWaAP
0.558dobyvačná1137 SGWaAP
0.571hrôzovláda742 SGWaAP
0.599násilnícka1310 SGWaAP
0.603sionista5471 SGWaAP
0.609nelegitímna1101 SGWaAP
0.609diktátorská1357 SGWaAP
0.609svetovládna416 SGWaAP
0.614bratovražedná848 SGWaAP
0.615démonizácia795 SGWaAP
0.619represívna2747 SGWaAP
0.620neokolonializmus512 SGWaAP
0.622vyhladzovacia701 SGWaAP
0.623antikomunistická987 SGWaAP