Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000genocída_Armén656 SGWaAP
0.243arménska_genocída595 SGWaAP
0.531genocída23098 SGWaAP
0.558Armén6688 SGWaAP
0.560deportácia_Žid1893 SGWaAP
0.576etnická_čistka3081 SGWaAP
0.583holokaust40944 SGWaAP
0.587anexia3250 SGWaAP
0.612zločin_spáchaný1707 SGWaAP
0.613okupácia28497 SGWaAP
0.622vojnový_zločin10303 SGWaAP
0.622bosniansky_Moslim661 SGWaAP
0.625nezávislosť_Kosovo3367 SGWaAP
0.625deportácia13952 SGWaAP
0.632anektovanie468 SGWaAP
0.636masakra12497 SGWaAP
0.638bombardovanie_Juhoslávia1360 SGWaAP
0.638osmanský_Turek652 SGWaAP