Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000generálny_tajomník32788 SGWaAP
0.497veľvyslanec80646 SGWaAP
0.497generálny_sekretár20589 SGWaAP
0.504OSN176156 SGWaAP
0.507spolupredseda1499 SGWaAP
0.510predseda1053539 SGWaAP
0.532tajomník66290 SGWaAP
0.532podpredseda196986 SGWaAP
0.542byro1335 SGWaAP
0.547Bezpečnostný_rada14676 SGWaAP
0.551štátny_tajomník54991 SGWaAP
0.558minister948408 SGWaAP
0.561vyslanec22433 SGWaAP
0.568komisár65708 SGWaAP
0.568Predsedníctvo9717 SGWaAP