Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000generálny_sekretár20589 SGWaAP
0.406viceprezident58707 SGWaAP
0.448generálna_sekretárka1403 SGWaAP
0.477predseda1053539 SGWaAP
0.482Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.497generálny_tajomník32788 SGWaAP
0.505tajomník66290 SGWaAP
0.524organizačný_výbor15312 SGWaAP
0.543prezídium22710 SGWaAP
0.548sekretár25949 SGWaAP
0.549podpredseda196986 SGWaAP
0.550prezident1029981 SGWaAP
0.569generálny_riaditeľ135645 SGWaAP
0.575zväz250833 SGWaAP
0.582riaditeľ787271 SGWaAP
0.586konfederácia13075 SGWaAP
0.589generálna_tajomníčka1053 SGWaAP
0.590šéftréner6066 SGWaAP
0.591Predstavenstvo4828 SGWaAP
0.601Prezídium6138 SGWaAP
0.612Zväz14128 SGWaAP