Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000generálny_riaditeľ135645 SGWaAP
0.279riaditeľ787271 SGWaAP
0.386generálna_riaditeľka14703 SGWaAP
0.407predstavenstvo119991 SGWaAP
0.419viceprezident58707 SGWaAP
0.474šéf507319 SGWaAP
0.504Predstavenstvo4828 SGWaAP
0.523námestník41776 SGWaAP
0.530predseda1053539 SGWaAP
0.532podpredseda196986 SGWaAP
0.533Dozorný_rada3498 SGWaAP
0.544štátny_tajomník54991 SGWaAP
0.552Riaditeľ3392 SGWaAP
0.564hovorca273041 SGWaAP
0.568vedúci139633 SGWaAP
0.569generálny_sekretár20589 SGWaAP
0.586dozorná_rada46275 SGWaAP
0.587riaditeľka212781 SGWaAP
0.594viceprezidentka5014 SGWaAP
0.604manažér319190 SGWaAP
0.610generálne_riaditeľstvo5396 SGWaAP
0.623Sekcia10929 SGWaAP