Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000generálny_konzul2300 SGWaAP
0.310veľvyslanec80646 SGWaAP
0.377konzulka1201 SGWaAP
0.409Generálny_konzulát1091 SGWaAP
0.431konzul8987 SGWaAP
0.447veľvyslankyňa9788 SGWaAP
0.461vojenský_pridelenec882 SGWaAP
0.465Veľvyslanectvo6028 SGWaAP
0.494veľvyslanectvo48132 SGWaAP
0.501pridelenec1774 SGWaAP
0.506apoštolský_nuncius6689 SGWaAP
0.510atašé2297 SGWaAP
0.523Veľvyslanec842 SGWaAP
0.548vojenský_atašé638 SGWaAP
0.562zastupiteľský_úrad10025 SGWaAP
0.567konzulát9864 SGWaAP
0.569Excelencia1615 SGWaAP
0.569štátny_tajomník54991 SGWaAP