Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000generálny85792 SGWaAP
0.568manažér319190 SGWaAP
0.615generálny_sekretár20589 SGWaAP
0.624riaditeľ787271 SGWaAP
0.649viceprezident58707 SGWaAP
0.665zastupujúci14275 SGWaAP
0.676novovymenovaný2660 SGWaAP
0.676generálny_riaditeľ135645 SGWaAP
0.682tajomník66290 SGWaAP
0.682projektový_manažér14106 SGWaAP
0.691Otto_Sýkora961 SGWaAP
0.692Generálny6647 SGWaAP
0.697Maroš_Krajči1927 SGWaAP
0.699koordinátor52905 SGWaAP
0.707zástupca648231 SGWaAP
0.710vedúci139633 SGWaAP
0.710oblastný11957 SGWaAP
0.715námestník41776 SGWaAP
0.718zmocnenec2265 SGWaAP
0.721dlhoročný78527 SGWaAP
0.722predstavenstvo119991 SGWaAP
0.723šéf507319 SGWaAP
0.727titulárny1948 SGWaAP
0.728bývalý623394 SGWaAP
0.730kapitán239100 SGWaAP