Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000generálne_zhromaždenie1857 SGWaAP
0.361plenárne_zasadanie2725 SGWaAP
0.369plenárne_zasadnutie7757 SGWaAP
0.406výročné_zasadnutie1314 SGWaAP
0.420Valný_zhromaždenie2539 SGWaAP
0.423valné_zhromaždenie75161 SGWaAP
0.438zasadanie51971 SGWaAP
0.458Synoda_biskup1354 SGWaAP
0.476biskupská_synoda2950 SGWaAP
0.492zasadnutie250309 SGWaAP
0.503Biskupský_synoda598 SGWaAP
0.503mimoriadne_zasadanie1981 SGWaAP
0.508plenárne1992 SGWaAP
0.519Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.531valné1095 SGWaAP
0.534Konferencia7980 SGWaAP
0.537mimoriadne_zasadnutie9415 SGWaAP
0.549Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.569eucharistický_kongres1764 SGWaAP
0.571kongres92464 SGWaAP
0.573VZ_OSN1572 SGWaAP
0.591Generálny6647 SGWaAP
0.592výročné6510 SGWaAP