Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000generálne_riaditeľstvo5396 SGWaAP
0.249Generálny_riaditeľstvo2837 SGWaAP
0.526riaditeľstvo24639 SGWaAP
0.565Riaditeľstvo635 SGWaAP
0.572Odbor4760 SGWaAP
0.610generálny_riaditeľ135645 SGWaAP
0.617Sekcia10929 SGWaAP
0.625ministerstvo1062673 SGWaAP
0.626Výbor25031 SGWaAP
0.641sekretariát39119 SGWaAP
0.645gr15467 SGWaAP
0.651ústredie31674 SGWaAP
0.654výbor390776 SGWaAP
0.654Generálny_sekretariát1140 SGWaAP
0.660povereníctvo4595 SGWaAP
0.661výskumný_ústav16554 SGWaAP
0.667colné_riaditeľstvo1852 SGWaAP
0.669Colný_riaditeľstvo778 SGWaAP
0.669Povereníctvo2067 SGWaAP
0.673komisia854487 SGWaAP
0.673Poradný961 SGWaAP
0.673implementačná_agentúra1455 SGWaAP
0.675rezortná5079 SGWaAP
0.677riaditeľ787271 SGWaAP
0.680podvýbor1519 SGWaAP