Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000generálna_tajomníčka1053 SGWaAP
0.407generálna_sekretárka1403 SGWaAP
0.424viceprezidentka5014 SGWaAP
0.440predsedníčka85591 SGWaAP
0.454výkonná_riaditeľka7352 SGWaAP
0.479tajomníčka9637 SGWaAP
0.483podpredsedníčka30117 SGWaAP
0.507generálna_riaditeľka14703 SGWaAP
0.560prezidentka33376 SGWaAP
0.565šéfka46519 SGWaAP
0.569generálny_tajomník32788 SGWaAP
0.589generálny_sekretár20589 SGWaAP
0.590Predsedníčka701 SGWaAP
0.609riaditeľka212781 SGWaAP
0.612námestníčka6621 SGWaAP
0.616štátna_tajomníčka8999 SGWaAP
0.617vicepremiérka1174 SGWaAP
0.618štatutárna_zástupkyňa969 SGWaAP
0.619komisárka12277 SGWaAP
0.619zástupkyňa46643 SGWaAP
0.624projektová_manažérka4088 SGWaAP
0.633veľvyslankyňa9788 SGWaAP
0.633eurokomisárka3442 SGWaAP
0.647tlačová_tajomníčka2865 SGWaAP
0.648predseda1053539 SGWaAP
0.649europoslankyňa7522 SGWaAP
0.665viceprezident58707 SGWaAP
0.665koordinátorka18026 SGWaAP
0.666podpredseda196986 SGWaAP
0.671zastupujúca6613 SGWaAP
0.672manažérka29618 SGWaAP
0.679spolupredseda1499 SGWaAP
0.679tajomník66290 SGWaAP
0.682Záborská2954 SGWaAP
0.684funkcionárka1037 SGWaAP
0.684Szabóová3536 SGWaAP
0.684vyslankyňa730 SGWaAP
0.685Viceprezident517 SGWaAP
0.686radkyňa2075 SGWaAP
0.687predstaviteľka19108 SGWaAP