Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000generálna_tajomníčka1053 SGWaAP
0.407generálna_sekretárka1403 SGWaAP
0.424viceprezidentka5014 SGWaAP
0.440predsedníčka85591 SGWaAP
0.454výkonná_riaditeľka7352 SGWaAP
0.479tajomníčka9637 SGWaAP
0.483podpredsedníčka30117 SGWaAP
0.507generálna_riaditeľka14703 SGWaAP
0.560prezidentka33376 SGWaAP
0.565šéfka46519 SGWaAP
0.569generálny_tajomník32788 SGWaAP
0.589generálny_sekretár20589 SGWaAP
0.590Predsedníčka701 SGWaAP
0.609riaditeľka212781 SGWaAP
0.612námestníčka6621 SGWaAP
0.616štátna_tajomníčka8999 SGWaAP
0.617vicepremiérka1174 SGWaAP
0.618štatutárna_zástupkyňa969 SGWaAP
0.619komisárka12277 SGWaAP
0.619zástupkyňa46643 SGWaAP
0.624projektová_manažérka4088 SGWaAP
0.633veľvyslankyňa9788 SGWaAP
0.633eurokomisárka3442 SGWaAP