Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000generálna_sekretárka1403 SGWaAP
0.407generálna_tajomníčka1053 SGWaAP
0.448generálny_sekretár20589 SGWaAP
0.492viceprezidentka5014 SGWaAP
0.528predsedníčka85591 SGWaAP
0.546výkonná_riaditeľka7352 SGWaAP
0.553prezidentka33376 SGWaAP
0.563tajomníčka9637 SGWaAP
0.586šéfka46519 SGWaAP
0.596podpredsedníčka30117 SGWaAP
0.600generálna_riaditeľka14703 SGWaAP
0.624zväz250833 SGWaAP
0.624riaditeľka212781 SGWaAP
0.634asociácia182690 SGWaAP
0.636projektová_manažérka4088 SGWaAP