Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000generálna_riaditeľka14703 SGWaAP
0.386riaditeľka212781 SGWaAP
0.386generálny_riaditeľ135645 SGWaAP
0.432viceprezidentka5014 SGWaAP
0.439výkonná_riaditeľka7352 SGWaAP
0.440šéfka46519 SGWaAP
0.474námestníčka6621 SGWaAP
0.505manažérka29618 SGWaAP
0.507generálna_tajomníčka1053 SGWaAP
0.514štátna_tajomníčka8999 SGWaAP
0.521PR_manažérka5619 SGWaAP
0.522podpredsedníčka30117 SGWaAP
0.529projektová_manažérka4088 SGWaAP
0.546konateľka7294 SGWaAP
0.549predsedníčka85591 SGWaAP
0.553marketingová_manažérka3062 SGWaAP
0.555ministerka87550 SGWaAP
0.566zástupkyňa46643 SGWaAP
0.571prezidentka33376 SGWaAP
0.576riaditeľ787271 SGWaAP
0.589štátny_tajomník54991 SGWaAP
0.597veľvyslankyňa9788 SGWaAP
0.597tajomníčka9637 SGWaAP
0.600generálna_sekretárka1403 SGWaAP