Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000generálna_kapitula1385 SGWaAP
0.444provinciálna1439 SGWaAP
0.483generálna_kongregácia1209 SGWaAP
0.485kongregácia25107 SGWaAP
0.496diecézna_synoda644 SGWaAP
0.507biskupská_synoda2950 SGWaAP
0.509generálna_predstavená1253 SGWaAP
0.539synoda21520 SGWaAP
0.542Kongregácia7697 SGWaAP
0.545kapitula9554 SGWaAP
0.546Synoda_biskup1354 SGWaAP
0.560provinciál5858 SGWaAP
0.575bosý_karmelitán676 SGWaAP
0.581provinciálna_predstavená1217 SGWaAP
0.585rehoľa31452 SGWaAP
0.587Biskupský_synoda598 SGWaAP
0.591exercície2161 SGWaAP
0.599provinciálny2009 SGWaAP
0.600rehoľná6826 SGWaAP
0.600generálne_zhromaždenie1857 SGWaAP
0.609eucharistická_slávnosť1457 SGWaAP
0.614saleziánka1047 SGWaAP