Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000generál101289 SGWaAP
0.250plukovník35476 SGWaAP
0.294maršal8758 SGWaAP
0.342veliteľ145290 SGWaAP
0.347brigádny_generál3278 SGWaAP
0.353generálmajor4933 SGWaAP
0.367podplukovník8662 SGWaAP
0.376admirál9855 SGWaAP
0.380vrchný_veliteľ3017 SGWaAP
0.390dôstojník75659 SGWaAP
0.392generálporučík2808 SGWaAP
0.395poručík23502 SGWaAP
0.411poľný_maršal1266 SGWaAP
0.424náčelník_štáb3621 SGWaAP
0.426nadporučík8087 SGWaAP
0.433armádny_generál1946 SGWaAP
0.464pobočník5127 SGWaAP
0.470generálplukovník1209 SGWaAP
0.474seržant11907 SGWaAP
0.476výsadkár4342 SGWaAP
0.479generalissimus579 SGWaAP
0.487Generál1733 SGWaAP
0.493armáda317169 SGWaAP