Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gemerský4683 SGWaAP
0.352novohradský1726 SGWaAP
0.361Gemer27968 SGWaAP
0.366zemplínsky5344 SGWaAP
0.376Gemerský5756 SGWaAP
0.410revúcky2870 SGWaAP
0.459rožňavský9418 SGWaAP
0.463Novohrad10349 SGWaAP
0.468hontiansky1138 SGWaAP
0.470oravský19985 SGWaAP
0.478tisovský1629 SGWaAP
0.480jelšavský538 SGWaAP
0.482gemerská5797 SGWaAP
0.484šarišský7320 SGWaAP
0.492bardejovský7386 SGWaAP
0.493turčiansky10143 SGWaAP
0.494Jelšava12286 SGWaAP
0.496Revúcky2393 SGWaAP
0.499Malohont3821 SGWaAP
0.502fiľakovský2169 SGWaAP
0.505Rimavský3450 SGWaAP
0.505abovský493 SGWaAP
0.508levočský4402 SGWaAP