Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gemerské_osvetové762 SGWaAP
0.132Gemerský_osvetové700 SGWaAP
0.405osvetové_stredisko12420 SGWaAP
0.431zemplínske_osvetové494 SGWaAP
0.461pohronské_osvetové458 SGWaAP
0.466regionálne_osvetové2509 SGWaAP
0.474považské_osvetové723 SGWaAP
0.482turčianske_kultúrne1427 SGWaAP
0.490spišské_osvetové762 SGWaAP
0.504galantské_osvetové414 SGWaAP
0.506južný_Zemplín1629 SGWaAP
0.518krajské_osvetové1941 SGWaAP
0.535novohradské_múzeum704 SGWaAP
0.546vihorlatské_osvetové604 SGWaAP
0.546Vihorlatský_osvetové464 SGWaAP
0.552Záhorský_osvetové572 SGWaAP
0.563novohradské758 SGWaAP
0.566MsKS12664 SGWaAP
0.571CVČ_Relax652 SGWaAP