Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gemerské1292 SGWaAP
0.495Gemer27968 SGWaAP
0.511hontianske503 SGWaAP
0.513gemerský4683 SGWaAP
0.515novohradské758 SGWaAP
0.519stredoslovenské4066 SGWaAP
0.523gemerská5797 SGWaAP
0.529štiavnické1199 SGWaAP
0.536šarišské2813 SGWaAP
0.549turčianske3065 SGWaAP
0.555zemplínske2747 SGWaAP
0.560Novohrad10349 SGWaAP
0.568banícke5574 SGWaAP
0.573Hont6820 SGWaAP
0.573východoslovenské6139 SGWaAP
0.579spišské7386 SGWaAP
0.581západoslovenské959 SGWaAP
0.583oravské6560 SGWaAP
0.584Malohont3821 SGWaAP
0.592hornouhorské512 SGWaAP
0.597Spiš60889 SGWaAP
0.599kopaničiarske687 SGWaAP
0.599Nižná_Slaná3948 SGWaAP
0.604Gemerský5756 SGWaAP