Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gemerská5797 SGWaAP
0.266Gemerský5756 SGWaAP
0.376zemplínska5806 SGWaAP
0.394novohradská4205 SGWaAP
0.419Gemer27968 SGWaAP
0.437štítnická537 SGWaAP
0.439šarišská7332 SGWaAP
0.450hontianska2409 SGWaAP
0.452revúcka1837 SGWaAP
0.456turčianska15979 SGWaAP
0.460Novohradský3675 SGWaAP
0.469Zemplínsky6477 SGWaAP
0.473Abovský875 SGWaAP
0.473abovská1047 SGWaAP
0.477Rimavský3450 SGWaAP
0.482gemerský4683 SGWaAP
0.489liptovská23546 SGWaAP
0.504fiľakovská676 SGWaAP
0.518štiavnická3106 SGWaAP
0.518rimavská2674 SGWaAP
0.519Rožňava92364 SGWaAP
0.521pohronská1079 SGWaAP
0.522Jelšava12286 SGWaAP