Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gelnický1312 SGWaAP
0.363spišskonovoveský3150 SGWaAP
0.397krompašský1147 SGWaAP
0.417rožňavský9418 SGWaAP
0.417trebišovský5187 SGWaAP
0.418sabinovský2196 SGWaAP
0.418bardejovský7386 SGWaAP
0.420novoveský1036 SGWaAP
0.423kežmarský9617 SGWaAP
0.430staroľubovniansky1100 SGWaAP
0.448michalovský14707 SGWaAP
0.460Gelnica23184 SGWaAP
0.460Gelnický633 SGWaAP
0.463vranovský6756 SGWaAP
0.474Hnilecká_dolina993 SGWaAP
0.478levočský4402 SGWaAP
0.482Dobšiná19905 SGWaAP
0.487humenský13700 SGWaAP
0.487jelšavský538 SGWaAP
0.496revúcky2870 SGWaAP
0.500krupinský1660 SGWaAP
0.506brezniansky3693 SGWaAP