Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gazdovstvo8156 SGWaAP
0.518gazda32772 SGWaAP
0.539usadlosť19825 SGWaAP
0.543pastvisko1081 SGWaAP
0.556záhumienok874 SGWaAP
0.581veľkostatok4143 SGWaAP
0.584gazdovský_dvor3677 SGWaAP
0.584panské1867 SGWaAP
0.598dobytok50495 SGWaAP
0.600gazdovať3610 SGWaAP
0.600domkár622 SGWaAP
0.601furmanka907 SGWaAP
0.604mlynár7773 SGWaAP
0.606stavisko1748 SGWaAP
0.607paholok4903 SGWaAP
0.607salaš22113 SGWaAP
0.615sedliak27222 SGWaAP
0.616dedina421889 SGWaAP
0.618panský6939 SGWaAP
0.622ovčiar1316 SGWaAP
0.627roľník41912 SGWaAP