Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gazdovský_dvor3677 SGWaAP
0.278Gazdovský_dvor863 SGWaAP
0.353salaš22113 SGWaAP
0.501Salaš1699 SGWaAP
0.517skanzen27159 SGWaAP
0.530ranč19577 SGWaAP
0.530gazdovská2603 SGWaAP
0.571ľudové_remeslo8367 SGWaAP
0.575gazdovský4018 SGWaAP
0.579zabíjačka13792 SGWaAP
0.579ovčiarska1223 SGWaAP
0.582drevenička2270 SGWaAP
0.584gazdovstvo8156 SGWaAP
0.585agroturistické543 SGWaAP
0.586Skanzen1164 SGWaAP
0.590tradičné_remeslo6172 SGWaAP
0.596remeselnícky_jarmok533 SGWaAP
0.603ekofarma1532 SGWaAP
0.604včelín3094 SGWaAP
0.608Ranč2316 SGWaAP
0.609myjavská_kopanica1311 SGWaAP