Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gazdovská2603 SGWaAP
0.432gazdovský4018 SGWaAP
0.468furmanská1410 SGWaAP
0.469Gazdovský1042 SGWaAP
0.509sedliacka6119 SGWaAP
0.530gazdovský_dvor3677 SGWaAP
0.550gazdovské491 SGWaAP
0.563dedinská17193 SGWaAP
0.565sedliacky6748 SGWaAP
0.581remeselnícka4113 SGWaAP
0.582ovčiarska1223 SGWaAP
0.582roľnícka8943 SGWaAP
0.589valašská2268 SGWaAP
0.596zabíjačka13792 SGWaAP
0.597zabíjačková2134 SGWaAP
0.611družstevná9339 SGWaAP
0.625salaš22113 SGWaAP
0.627Furmanský477 SGWaAP
0.627kopaničiarska1839 SGWaAP
0.629mäsiarska1594 SGWaAP
0.635bačovská491 SGWaAP
0.637jarmočná3531 SGWaAP
0.639zabíjačková_špecialita2918 SGWaAP
0.640salašnícka553 SGWaAP
0.647zabíjačkový1160 SGWaAP