Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gazda32772 SGWaAP
0.333sedliak27222 SGWaAP
0.340paholok4903 SGWaAP
0.423bača15048 SGWaAP
0.452mlynár7773 SGWaAP
0.483ovčiar1316 SGWaAP
0.493horár7148 SGWaAP
0.498rechtor1671 SGWaAP
0.502kosec4612 SGWaAP
0.507honelník1132 SGWaAP
0.507gazdiná16683 SGWaAP
0.513krčmár10800 SGWaAP
0.514kočiš9123 SGWaAP
0.518gazdovstvo8156 SGWaAP
0.518parobok1928 SGWaAP
0.523hospodár20279 SGWaAP
0.531oráč1421 SGWaAP
0.533furman8012 SGWaAP
0.541šafár1919 SGWaAP
0.541pastier62551 SGWaAP
0.546statkár4923 SGWaAP
0.550sluha67224 SGWaAP
0.561roľník41912 SGWaAP