Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gastroenterologické494 SGWaAP
0.349urologické1916 SGWaAP
0.380hematologické1766 SGWaAP
0.407onkologické5064 SGWaAP
0.414neurologické6994 SGWaAP
0.422kardiologické1516 SGWaAP
0.436endokrinologické797 SGWaAP
0.448ORL7026 SGWaAP
0.455rádiologické1533 SGWaAP
0.470endoskopické793 SGWaAP
0.471gynekologické4475 SGWaAP
0.482transplantačné1272 SGWaAP
0.498gastroenterologická897 SGWaAP
0.502diagnostické11382 SGWaAP
0.504stomatologické1374 SGWaAP
0.507hematologická1829 SGWaAP
0.512endokrinologická831 SGWaAP
0.515gastroenterológia1858 SGWaAP
0.520pľúcne5319 SGWaAP
0.521neurologická_klinika1205 SGWaAP