Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gastarbeiter1216 SGWaAP
0.407emigrant16551 SGWaAP
0.442imigrant28985 SGWaAP
0.458prisťahovalec30190 SGWaAP
0.486privandrovalec1033 SGWaAP
0.587migrant70022 SGWaAP
0.612azylant4712 SGWaAP
0.614ilegálny_prisťahovalec999 SGWaAP
0.616prišelec4296 SGWaAP
0.620otrok66954 SGWaAP
0.641vysťahovalec4080 SGWaAP
0.649ilegálny_imigrant1247 SGWaAP
0.656utečenec119902 SGWaAP
0.658presídlenec2715 SGWaAP
0.658nelegálny_prisťahovalec868 SGWaAP
0.664cudzinec132858 SGWaAP
0.664cigán16895 SGWaAP
0.664ukrajinec1104 SGWaAP
0.672emigrácia17801 SGWaAP
0.673Afričan10527 SGWaAP
0.673nelegálny_imigrant824 SGWaAP
0.678moslim74254 SGWaAP
0.681robotník113585 SGWaAP
0.687hladová_dolina2361 SGWaAP
0.689Aziat1823 SGWaAP
0.689repatriant520 SGWaAP
0.690západniar2478 SGWaAP
0.690neger4009 SGWaAP
0.691kočovník4068 SGWaAP
0.691aziat1740 SGWaAP
0.692cigáň12559 SGWaAP
0.693kolonialista588 SGWaAP
0.693nádenník2567 SGWaAP
0.694vyhnanec4881 SGWaAP
0.695Rumun19800 SGWaAP
0.695otrocká4052 SGWaAP
0.695turek2436 SGWaAP
0.697otrokár4337 SGWaAP
0.698Cigán22669 SGWaAP
0.698Vietnamec7229 SGWaAP
0.700róm2670 SGWaAP
0.702slovák5375 SGWaAP
0.702nemecky_hovoriaci2067 SGWaAP