Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gastarbeiter1216 SGWaAP
0.407emigrant16551 SGWaAP
0.442imigrant28985 SGWaAP
0.458prisťahovalec30190 SGWaAP
0.486privandrovalec1033 SGWaAP
0.587migrant70022 SGWaAP
0.612azylant4712 SGWaAP
0.614ilegálny_prisťahovalec999 SGWaAP
0.616prišelec4296 SGWaAP
0.620otrok66954 SGWaAP
0.641vysťahovalec4080 SGWaAP
0.649ilegálny_imigrant1247 SGWaAP
0.656utečenec119902 SGWaAP
0.658presídlenec2715 SGWaAP
0.658nelegálny_prisťahovalec868 SGWaAP
0.664cudzinec132858 SGWaAP
0.664cigán16895 SGWaAP
0.664ukrajinec1104 SGWaAP
0.672emigrácia17801 SGWaAP
0.673Afričan10527 SGWaAP
0.673nelegálny_imigrant824 SGWaAP
0.678moslim74254 SGWaAP
0.681robotník113585 SGWaAP