Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gardový853 SGWaAP
0.279gardová913 SGWaAP
0.350pluk21773 SGWaAP
0.367granátnik656 SGWaAP
0.389delostrelecký_pluk771 SGWaAP
0.415tanková_brigáda645 SGWaAP
0.434peší_pluk3628 SGWaAP
0.436prápor20875 SGWaAP
0.443peší_prápor769 SGWaAP
0.456batalión1905 SGWaAP
0.457honvédsky505 SGWaAP
0.457armádny_zbor2629 SGWaAP
0.468husársky1224 SGWaAP
0.487eskadróna695 SGWaAP
0.493československý_armádny1260 SGWaAP
0.497tankový_prápor449 SGWaAP
0.498samopalník665 SGWaAP
0.498rotmajster2219 SGWaAP
0.506tanková_divízia808 SGWaAP
0.516maršal8758 SGWaAP
0.518generálplukovník1209 SGWaAP
0.521delostrelec3028 SGWaAP