Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gardová913 SGWaAP
0.279gardový853 SGWaAP
0.302tanková_brigáda645 SGWaAP
0.362tanková_divízia808 SGWaAP
0.367peší_prápor769 SGWaAP
0.389armádny_zbor2629 SGWaAP
0.428delostrelecký_pluk771 SGWaAP
0.438československý_armádny1260 SGWaAP
0.449pluk21773 SGWaAP
0.471prápor20875 SGWaAP
0.478peší_pluk3628 SGWaAP
0.481paradesantná_brigáda984 SGWaAP
0.485výsadková1457 SGWaAP
0.492granátnik656 SGWaAP
0.498partizánska_brigáda2439 SGWaAP
0.510sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.513generálplukovník1209 SGWaAP
0.530povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.532eskadróna695 SGWaAP
0.534pechota8675 SGWaAP
0.536tankový_prápor449 SGWaAP