Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gardistický621 SGWaAP
0.420gardistická876 SGWaAP
0.429ľudácky1786 SGWaAP
0.467Hlinkova_garda5147 SGWaAP
0.498fašistický12968 SGWaAP
0.525gardista7959 SGWaAP
0.558klérofašistický914 SGWaAP
0.561ľudák3807 SGWaAP
0.573nacistický14728 SGWaAP
0.583ľudácka1678 SGWaAP
0.591ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.598klérofašizmus410 SGWaAP
0.604boľševický4033 SGWaAP
0.617fašista26739 SGWaAP
0.621okupačný1582 SGWaAP
0.625žandársky735 SGWaAP
0.628neonacistický1474 SGWaAP
0.631protislovenský1765 SGWaAP
0.632kolaborant5109 SGWaAP
0.633Vasil_Biľak1340 SGWaAP