Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gardista7959 SGWaAP
0.343esesák3260 SGWaAP
0.359Hlinkova_garda5147 SGWaAP
0.359četník2692 SGWaAP
0.367žandár12858 SGWaAP
0.385gestapák1052 SGWaAP
0.409antifašista3104 SGWaAP
0.413ľudák3807 SGWaAP
0.446gestapo6635 SGWaAP
0.451okupant9714 SGWaAP
0.481nacista32919 SGWaAP
0.481gardistická876 SGWaAP
0.487kolaborant5109 SGWaAP
0.494partizán43910 SGWaAP
0.495milicionár2605 SGWaAP
0.501fašista26739 SGWaAP
0.502ľudácky1786 SGWaAP
0.507červenoarmejec1409 SGWaAP
0.513pandúr1618 SGWaAP
0.517Gestapo833 SGWaAP
0.518janičiar1822 SGWaAP