Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000garda18513 SGWaAP
0.450domobrana5089 SGWaAP
0.527milícia10343 SGWaAP
0.527polovojenská3590 SGWaAP
0.535armáda317169 SGWaAP
0.580légia13550 SGWaAP
0.581polovojenský724 SGWaAP
0.613batalión1905 SGWaAP
0.616ozbrojená22783 SGWaAP
0.622Garda4831 SGWaAP
0.626branec4433 SGWaAP
0.628stráž56193 SGWaAP
0.634rota17882 SGWaAP
0.635gerila1246 SGWaAP
0.637oslobodzovacia_armáda994 SGWaAP
0.640námorná_pechota2926 SGWaAP
0.640Hlinkova_garda5147 SGWaAP
0.642uniforma56955 SGWaAP
0.644gardista7959 SGWaAP
0.649pechota8675 SGWaAP
0.649dôstojník75659 SGWaAP
0.650povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.650veliteľ145290 SGWaAP
0.651kavaléria1462 SGWaAP
0.652pohraničná_stráž3541 SGWaAP