Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000garbiarstvo493 SGWaAP
0.330tkáčstvo1114 SGWaAP
0.417drevorubačstvo699 SGWaAP
0.426povozníctvo499 SGWaAP
0.433kožušníctvo510 SGWaAP
0.438hrnčiarstvo2987 SGWaAP
0.448obuvníctvo786 SGWaAP
0.465dobytkárstvo535 SGWaAP
0.469kováčstvo2832 SGWaAP
0.478čipkárstvo656 SGWaAP
0.484košikárstvo1501 SGWaAP
0.515garbiarsky582 SGWaAP
0.526sklárstvo1094 SGWaAP
0.541rezbárstvo3241 SGWaAP
0.545mlynárstvo887 SGWaAP
0.546garbiar1723 SGWaAP
0.564pastierstvo1875 SGWaAP
0.568drotárstvo3797 SGWaAP
0.571kožiarsky1684 SGWaAP
0.576hrnčiarske578 SGWaAP
0.581liehovarníctvo599 SGWaAP
0.586manufaktúrna675 SGWaAP
0.594remeselnícke1089 SGWaAP
0.606chov_dobytok4118 SGWaAP