Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000garbiar1723 SGWaAP
0.329kožušník1535 SGWaAP
0.363čižmár1685 SGWaAP
0.366garbiarsky582 SGWaAP
0.411tkáč3443 SGWaAP
0.430obuvník6442 SGWaAP
0.437mlynár7773 SGWaAP
0.439debnár1602 SGWaAP
0.457kováč17144 SGWaAP
0.473súkenník1449 SGWaAP
0.483krajčír11223 SGWaAP
0.494medovnikár760 SGWaAP
0.523plátenník1062 SGWaAP
0.526kožiar430 SGWaAP
0.528remeselník46652 SGWaAP
0.539košikár1883 SGWaAP
0.546garbiarstvo493 SGWaAP
0.552kníhtlačiar957 SGWaAP
0.554pernikár630 SGWaAP
0.564mäsiar17265 SGWaAP
0.568handrár429 SGWaAP
0.573čipkár718 SGWaAP
0.576sedlár1486 SGWaAP
0.577knihár861 SGWaAP
0.580obuvnícky2188 SGWaAP