Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000garantka1145 SGWaAP
0.335odborná_garantka862 SGWaAP
0.440koordinátorka18026 SGWaAP
0.480odborný_garant9910 SGWaAP
0.488spoluorganizátorka1364 SGWaAP
0.498riešiteľka1320 SGWaAP
0.517školiteľka2257 SGWaAP
0.531iniciátorka2858 SGWaAP
0.533organizátorka12975 SGWaAP
0.538pedagogička11781 SGWaAP
0.544spoluautorka5341 SGWaAP
0.550docentka4478 SGWaAP
0.553realizátorka578 SGWaAP
0.555projektová_manažérka4088 SGWaAP
0.557tútorka443 SGWaAP
0.559doktorandka3026 SGWaAP
0.563prodekanka2517 SGWaAP
0.564riaditeľka212781 SGWaAP
0.568prorektorka2228 SGWaAP
0.570metodička2485 SGWaAP
0.573Dagmar25304 SGWaAP