Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000garant28597 SGWaAP
0.368odborný_garant9910 SGWaAP
0.469gestor6525 SGWaAP
0.575koordinátor52905 SGWaAP
0.605garantka1145 SGWaAP
0.638spoluorganizátor15623 SGWaAP
0.661metodik5130 SGWaAP
0.677školiteľ19381 SGWaAP
0.679konzultant33790 SGWaAP
0.683PhD30779 SGWaAP
0.686odborná_garantka862 SGWaAP
0.693štatutárny_zástupca9966 SGWaAP
0.696Garant1348 SGWaAP
0.700realizátor16163 SGWaAP
0.701spoluriešiteľ1802 SGWaAP
0.703vedúci139633 SGWaAP
0.710gescia6085 SGWaAP