Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000galerijný1849 SGWaAP
0.405galerijná2634 SGWaAP
0.427výstavný31890 SGWaAP
0.440múzejný2826 SGWaAP
0.512SNG17332 SGWaAP
0.517kurátorský1439 SGWaAP
0.555galéria245259 SGWaAP
0.561sochársky2747 SGWaAP
0.565muzeálny2481 SGWaAP
0.567výtvarný48729 SGWaAP
0.573múzejná6056 SGWaAP
0.580kurátorská751 SGWaAP
0.581výstavná_sieň7680 SGWaAP
0.584stála_expozícia14013 SGWaAP
0.601Galéria37597 SGWaAP
0.603Galéria_insitné981 SGWaAP
0.606výtvarník61725 SGWaAP
0.607obrazáreň2320 SGWaAP