Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000galerijná2634 SGWaAP
0.323múzejná6056 SGWaAP
0.405galerijný1849 SGWaAP
0.442kurátorská751 SGWaAP
0.456muzeálna3418 SGWaAP
0.485SNG17332 SGWaAP
0.525umeleckohistorická659 SGWaAP
0.529galéria245259 SGWaAP
0.553zbierkový_fond6292 SGWaAP
0.565výtvarné_umenie59572 SGWaAP
0.571umenovedná878 SGWaAP
0.574zbierková773 SGWaAP
0.576sochárska4555 SGWaAP
0.578umelecká194018 SGWaAP
0.592múzejný2826 SGWaAP
0.608insitné_umenie2001 SGWaAP
0.612výtvarné32731 SGWaAP
0.612zbierkový_predmet7881 SGWaAP
0.620kurátorský1439 SGWaAP
0.623Galéria37597 SGWaAP