Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000galantské_osvetové414 SGWaAP
0.383záhorské_osvetové533 SGWaAP
0.411Záhorský_osvetové572 SGWaAP
0.417zemplínske_osvetové494 SGWaAP
0.429regionálne_osvetové2509 SGWaAP
0.457osvetové_stredisko12420 SGWaAP
0.459vihorlatské_osvetové604 SGWaAP
0.471Vihorlatský_osvetové464 SGWaAP
0.471žitnoostrovské451 SGWaAP
0.477krajské_osvetové1941 SGWaAP
0.479pohronské_osvetové458 SGWaAP
0.504gemerské_osvetové762 SGWaAP
0.504považské_osvetové723 SGWaAP
0.506Gemerský_osvetové700 SGWaAP
0.532spišské_osvetové762 SGWaAP
0.541Žitnoostrovský833 SGWaAP
0.562turčianske_kultúrne1427 SGWaAP
0.563CVČ_Relax652 SGWaAP
0.574Vlastivedný_múzeum1347 SGWaAP
0.574novohradské_múzeum704 SGWaAP
0.578vihorlatské_múzeum1117 SGWaAP