Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000galantnosť1216 SGWaAP
0.389zdvorilosť8662 SGWaAP
0.445duchaplnosť1630 SGWaAP
0.474taktnosť656 SGWaAP
0.477nenútenosť1111 SGWaAP
0.484žoviálnosť490 SGWaAP
0.486rytierskosť452 SGWaAP
0.496dobrosrdečnosť3004 SGWaAP
0.507vľúdnosť2845 SGWaAP
0.510uhladenosť882 SGWaAP
0.516milota2398 SGWaAP
0.516úctivosť1253 SGWaAP
0.519skromnosť21309 SGWaAP
0.520úprimnosť30949 SGWaAP
0.521odmeranosť1032 SGWaAP
0.525nežnosť12658 SGWaAP
0.528šľachetnosť2744 SGWaAP
0.529úslužnosť897 SGWaAP
0.535srdečnosť5545 SGWaAP
0.540galantný2464 SGWaAP
0.540jemnocit1583 SGWaAP
0.547hanblivosť3274 SGWaAP
0.547prostorekosť790 SGWaAP
0.548vyzývavosť717 SGWaAP
0.549povýšenosť1878 SGWaAP