Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000galaktická3229 SGWaAP
0.386Galaktický1321 SGWaAP
0.479planetárna3580 SGWaAP
0.512galaxia36526 SGWaAP
0.512galaktické1142 SGWaAP
0.514galaktický2177 SGWaAP
0.575Galaxia3158 SGWaAP
0.585kozmická16479 SGWaAP
0.601planetárny4159 SGWaAP
0.617hviezdna26179 SGWaAP
0.623mimozemská6290 SGWaAP
0.626medziplanetárna1431 SGWaAP
0.633planetárne1253 SGWaAP
0.636Planéta2425 SGWaAP
0.645vesmírna33388 SGWaAP
0.650mimozemská_rasa823 SGWaAP
0.657slnečná_sústava18573 SGWaAP
0.661vesmír181399 SGWaAP
0.662Vesmírny2832 SGWaAP
0.662Mliečny_dráha2103 SGWaAP