Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000galéria245259 SGWaAP
0.245Galéria37597 SGWaAP
0.404obrazáreň2320 SGWaAP
0.411výstavná_sieň7680 SGWaAP
0.458múzeum440457 SGWaAP
0.482Múzeum_moderné2494 SGWaAP
0.484stála_expozícia14013 SGWaAP
0.490výstava660573 SGWaAP
0.529galerijná2634 SGWaAP
0.540knižnica386594 SGWaAP
0.547SNG17332 SGWaAP
0.555galerijný1849 SGWaAP
0.555Galéria_insitné981 SGWaAP
0.556etnografické_múzeum1887 SGWaAP
0.557Múzeum36161 SGWaAP
0.573výstavný31890 SGWaAP
0.576muzeálna_expozícia1298 SGWaAP
0.578vlastivedné_múzeum5229 SGWaAP
0.585vernisáž37925 SGWaAP
0.585banícke_múzeum2419 SGWaAP
0.585východoslovenské_múzeum4228 SGWaAP
0.593prírodovedné_múzeum2060 SGWaAP
0.593novohradské_múzeum704 SGWaAP
0.594múzejná6056 SGWaAP
0.615Ľudovít_Fulla4595 SGWaAP
0.621insitné_umenie2001 SGWaAP
0.621univerzitná_knižnica8853 SGWaAP
0.621ateliér61857 SGWaAP
0.623liptovské_múzeum2837 SGWaAP
0.625muzeálna3418 SGWaAP
0.627Cyprián_Majerník1424 SGWaAP