Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000galéria245259 SGWaAP
0.245Galéria37597 SGWaAP
0.404obrazáreň2320 SGWaAP
0.411výstavná_sieň7680 SGWaAP
0.458múzeum440457 SGWaAP
0.482Múzeum_moderné2494 SGWaAP
0.484stála_expozícia14013 SGWaAP
0.490výstava660573 SGWaAP
0.529galerijná2634 SGWaAP
0.540knižnica386594 SGWaAP
0.547SNG17332 SGWaAP
0.555galerijný1849 SGWaAP
0.555Galéria_insitné981 SGWaAP
0.556etnografické_múzeum1887 SGWaAP
0.557Múzeum36161 SGWaAP
0.573výstavný31890 SGWaAP
0.576muzeálna_expozícia1298 SGWaAP
0.578vlastivedné_múzeum5229 SGWaAP