Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gýčovitý804 SGWaAP
0.144gýčový2721 SGWaAP
0.410gýčová2696 SGWaAP
0.428gýčovitá756 SGWaAP
0.453nevkusný2390 SGWaAP
0.466gýčovo1358 SGWaAP
0.467vyumelkovaný601 SGWaAP
0.479gýčovito565 SGWaAP
0.486prvoplánový2824 SGWaAP
0.492gýčové1177 SGWaAP
0.511patetický3265 SGWaAP
0.515sentimentálny4502 SGWaAP
0.524tuctový3141 SGWaAP
0.543gýč12486 SGWaAP
0.552infantilný2522 SGWaAP
0.555pitoreskný426 SGWaAP
0.572morbídny1748 SGWaAP
0.575pompézny2507 SGWaAP
0.580okázalý2727 SGWaAP
0.585romantický54102 SGWaAP
0.588melodramatický852 SGWaAP
0.595otrepaný2148 SGWaAP
0.596farbistý1588 SGWaAP