Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gýčovitá756 SGWaAP
0.216gýčová2696 SGWaAP
0.405gýčový2721 SGWaAP
0.428gýčovitý804 SGWaAP
0.463nevkusná2281 SGWaAP
0.472gýčovito565 SGWaAP
0.479gýčovo1358 SGWaAP
0.491vyumelkovaná672 SGWaAP
0.520sentimentálna4026 SGWaAP
0.525gýčové1177 SGWaAP
0.539prvoplánová2902 SGWaAP
0.544krikľavá3859 SGWaAP
0.555hýrivá515 SGWaAP
0.556tuctová2578 SGWaAP
0.557idylická3638 SGWaAP
0.558pitoreskná555 SGWaAP
0.568patetická2437 SGWaAP
0.569fádna3332 SGWaAP
0.581infantilná2383 SGWaAP
0.583lascívna469 SGWaAP
0.583romantická60037 SGWaAP
0.594páčivá438 SGWaAP