Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gýč12486 SGWaAP
0.376nevkus3006 SGWaAP
0.511brak8076 SGWaAP
0.517gýčový2721 SGWaAP
0.528snobizmus1135 SGWaAP
0.543gýčovitý804 SGWaAP
0.547gýčová2696 SGWaAP
0.569prvoplánový2824 SGWaAP
0.571komercia7177 SGWaAP
0.600primitivizmus3253 SGWaAP
0.605prvoplánová2902 SGWaAP
0.608pátos9968 SGWaAP
0.610sentimentalita2386 SGWaAP
0.625sentimentálnosť637 SGWaAP
0.634gýčové1177 SGWaAP
0.639nevkusný2390 SGWaAP
0.639dekadencia2871 SGWaAP
0.640sentimentálny4502 SGWaAP
0.646gýčovitá756 SGWaAP
0.647umeleckosť863 SGWaAP
0.649morbídnosť588 SGWaAP
0.653snob3398 SGWaAP
0.659banálnosť1065 SGWaAP